Hauptinhalt

Studentische Hilfskräfte

Paulina Bahlke

(Studiengang Lehramt an Gymnasien)

Laura Dänekas

(Studiengang B.A. Europäische Literaturen)

 

Vanessa Pawlikowski

(Studiengang M.A. Literaturvermittlung in den Medien)

Martha Prohaska

(Studiengang B.A. Europäische Literaturen)