Przejdź na skróty do treści.
 
 
banner_fb01.jpg
 
  Startseite  
 
Sie sind hier:» Universität » Rechtswissenschaften

Wydział 01 - Wydział Prawa


Dlaczego studia prawnicze w Marburgu?

Wydział Prawa Uniwersytetu w Marburgu jest uznanym ośrodkiem kształcenia oraz badań naukowych w dziedzinie prawa w środkowych Niemczech. Osiemdziesięciu pracowników naukowych oraz oferta ponad stu wykładów, ćwiczeń i seminariów dla ok. dwóch tysięcy studentów sprawiają, że tutejsze wykształcenie celuje zarówno na rozwiązywanie problemów prawniczych, jak i w szerszym zakresie ekonomicznych i społecznych. Na Wydziale panuje doskonała atmosfera naukowa, którą charakteryzuje wolność myśli naukowej, międzynarodowa orientacja, małe grupy studentów od początku studiów oraz, odpowiednio do niemieckich standardów, rozsądne stosunki między nauczycielami akademickimi a studentami. Dla absolwentów z zagranicznym dyplomem oferujemy studia magisterskie (Magister Legum) oraz wykłady i seminaria w języku angielskim.

Studia prawa dla osób zamierzających wykonywać zawód prawniczy w Niemczech trwają na Uniwerytecie Marbuskim cztery lata i kończą się pierwszym egzaminem państwowym.

Wydział Prawa

Prawo nauczane jest w Marburgu już od roku 1527. Tutejszy Wydział Prawa jest jednym z najstarszych ośrodków akademickich w Niemczech, kontynuujących tak wieloletnią działalność. Jako pierwszy protestancki fakultet prawa od początku cieszył się on obecnością znakomitych i uznanych na skalę europejską osobistości: Freidrich Carl von Savigny (1779-1861) studiował i nauczał w Marburgu. Jego studentami byli m.in. bracia Wilhelm i Jacob Grimm. W roku 1882 ogłoszony został przez profesora prawa karnego Franza von Liszta (1851-1919) tzw. „Program marburski”, który zapoczątkował podstawowe zasady prewencji indywidualnej w teorii kary. Franz von Liszt był założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Karnych, którego członkami są m.in. były prezydent Republiki Federalnej Niemiec Gustav Heinemann oraz premier Grecji Kostas Simitis.

Obecnie szczególny nacisk w badaniach i edukacji prawniczej kładziony jest na prawo gospodarcze, łącznie z prawem usług finansowych, jak i na prawo mediów, prawo porównawcze, prawo sportowe, kryminologię oraz historię zbrodni wojennych dwudziestego wieku. Ponadto oferowany jest specjalny program podyplomowy prawo i medycyna, a także rozległa opieka dla ok. 50 zagranicznych studentów prawa, przeważnie uczestniczących w europejskim programie Soktares.

Zuletzt aktualisiert: 22.02.2008 · Milan Burgdorf

 
 
 
Fb. 01 - Rechtswissenschaften

Fb. 01 - Rechtswissenschaften, Universitätsstraße 6, 35032 Marburg
Tel. +49 6421/28-23101, Fax +49 6421/28-23181, email: dekan@jura.uni-marburg.de

URL dieser Seite: https://www.uni-marburg.de/fb01/index-polnisch

Legal | Privacy